668866com五枝酒方(手足不遂)

【来源】《太平圣惠方》

五枝酒方五枝酒方主治中风,手足不遂,筋骨挛急。

【配方】夜合枝,花桑枝、槐枝、柏枝、石榴枝(以上并取东南嫩者剉)各半斤,防风(去芦头)、羌活各十两,糯米五斗,小麦曲(末)五斤,黑豆(择紧小者)二斗。

《太平圣惠方》

【制法】上五枝用水一硕,煎取三斗,去滓,澄滤浸米及豆,二宿,滤出蒸熟,后更于药汁内入曲,并防风羌活等末,同搅和入瓮,如法盖覆。

夜合枝,花桑枝、槐枝、柏枝、石榴枝(以上并取东南嫩者剉)各半斤,防风、羌活各十两,糯米五斗,小麦曲五斤,黑豆二斗。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注